Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2008 | Hanoi University of Science, VNU

Các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2008

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NGÀNH

ĐIỂM TB

NĂM TN

1.

Vũ Quang Thanh

25/06/86

K8 CNKHTN Toán

9.23

2008

2.

Nguyễn Thị Nhung

16/06/86

K8 CNKHTN Cơ học

9.3

2008

3.

Nguyễn Thị Yến

30/05/86

K8 CNKHTN Cơ học

9.01

2008

4.

Nguyễn Đức Giang

07/03/86

K8 CNKHTN Vật lý

9.08

2008

5.

Nguyễn Hải Châu

28/08/86

K8 CNKHTN Vật lý

9.06

2008

6.

Hoàng Thúy Hằng

12/02/86

Vật lý

9.00

2008

7.

Vũ Việt Cường

03/02/86

K8 CNKHTN Hóa học

9.30

2008

8.

Bùi Thị Quỳnh Trang

17/02/86

K8 CNKHTN 

Hóa học

9.13

2008

9.

Nghiêm Thị Phương Lê

21/07/86

K8 CNKHTN 

Sinh học

9.13

2008

10.

Bùi Liên Phương

07/05/86

K8 CNKHTN Sinh học

9.09

2008