Some extensions of the Kolmogorov-Stein inequality

Tiêu đềSome extensions of the Kolmogorov-Stein inequality
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2015
AuthorsBảng, H. Hà, and N. Vũ Huy
JournalVietnam Journal of Mechanics