Quicker than quickhull

Tiêu đềQuicker than quickhull
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2015
AuthorsHoang, N-D., and N K. Linh
JournalVietnam Journal of Mathematics