Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Liên hệ | Hanoi University of Science, VNU

Liên hệ

Văn phòng: Phòng 305, 306, 306A, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

                   334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : 04.35584914/04.35576719

Fax: 04.38583061

Email: tccb@hus.edu.vn