Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Bạch Thành Công | Hanoi University of Science, VNU

Bạch Thành Công

Thông tin chung
GS.
TS.
Bạch
Thành
Công
Danh hiệu nhà giáo: 
NGND
Email: 
congbt@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng phòng thuộc Khoa
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Phòng thí Nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu