Trần Quang Đức

Thông tin chung
TS.
Trần
Quang
Đức
Email: 
ductq@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435583811
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
Văn phòng: 
Phòng thí nghiệm Dự báo Thời tiết & Khí hậu