Nguyễn Hữu Dư

Thông tin chung
GS.
TS.
Nguyễn
Hữu
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
dunh@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Toán - Cơ - Tin học
Văn phòng: 
Bộ môn Toán Sinh thái - Môi trường