Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Cao Thế Hà | Hanoi University of Science, VNU

Cao Thế Hà

Thông tin chung
PGS.
TS.
Cao
Thế
Email: 
caotheha@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0438589213
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng phòng trung tâm
Đơn vị: 
Trung tâm
Văn phòng: 
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững