Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Nguyễn Xuân Hãn | Hanoi University of Science, VNU

Nguyễn Xuân Hãn

Thông tin chung
GS.
TSKH.
Nguyễn
Xuân
Hãn
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
nguyenxuanhan@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn Vật lý Lý thuyết