Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Phạm Trọng Quát | Hanoi University of Science, VNU

Phạm Trọng Quát

Thông tin chung
PGS.
TS.
Phạm
Trọng
Quát
Email: 
quatpt@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
37547010
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ