Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Đặng Hùng Thắng | Hanoi University of Science, VNU

Đặng Hùng Thắng

Thông tin chung
GS.
TSKH.
Đặng
Hùng
Thắng
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
thangdh@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0438581135
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Toán - Cơ - Tin học