Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Đinh Văn Thanh | Hanoi University of Science, VNU

Đinh Văn Thanh

Thông tin chung
PGS.
TS.
Đinh
Văn
Thanh
Email: 
dinhvanthanh@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Địa lý