Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn coi trọng các mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững...
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn coi trọng các mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững...

Trong quan hệ hợp tác quốc tế, sự tin tưởng và phát triển sợi dây gắn kết lâu dài, bền vững luôn là yếu tố ...

Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN đồng hành với các trường học hướng tới thực hành “Không rác thải”...
Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN đồng hành với các trường học hướng tới thực hành “Không rác thải”...

Trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục môi trường về chống rác thải nhựa biển - vai trò của thế hệ trẻ trong các trường ...

Nâng cao năng lực triển khai công tác xếp hạng đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội...
Nâng cao năng lực triển khai công tác xếp hạng đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội...

Đây là tên chương trình Hội nghị tập huấn vừa diễn ra tại Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN (ngày 21/9/2023). ...

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
Website các đơn vị trực thuộc