Giới thiệu chung về cán bộ

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Nhà trường. Trường luôn chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, vững vàng về chính trị. Để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, Trường thực hiện tuyển mới vào ngạch giảng viên với những người đã có bằng tiến sĩ; ký hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội với những người có bằng cử nhân hay thạc sĩ có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn tạo cơ chế mời cán bộ khoa học có trình độ cao ở các trường đại học và các viện nghiên cứu về Trường giảng dạy và nghiên cứu. Tạo điều kiện để các nhà giáo nghỉ hưu có trình độ cao tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đại học của Nhà trường. 

Cán bộ của Trường luôn được khuyến khích, tạo điều kiện hết sức cho việc nâng cao trình độ chuyên môn:

Cán bộ được ưu tiên để tập trung hoàn thành luận án tiến sĩ đúng hạn: được dành 100% thời gian cho học tập; có chế độ thưởng cho cán bộ bảo vệ luận án đúng hạn; hỗ trợ 100% học phí cho cán bộ được Trường cử đi đào tạo sau đại học.

Trường thường xuyên tổ chức các lớp học tiếng Anh cho cán bộ trước khi được cử đi học tập chuyên môn ở nước ngoài. Hằng năm, Nhà trường cử hơn 300 lượt cán bộ đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi khoa học ở nước ngoài. Hiện nay, số cán bộ của Trường đang học tiến sĩ ở nước ngoài là 18 người.

Nhằm sớm hội nhập quốc tế về trình độ nghiên cứu khoa học, hằng năm các nhà khoa học của Trường được cử chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam và ở các nước khác. Mặc dù nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng từ năm 2008 đến nay, Trường đã có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học đi dự hội thảo quốc tế, thưởng các tác giả có công trình khoa học được công bố ở các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc tác giả có sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao.

Trường còn có nhiều chính sách thu hút những cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn về làm việc tại Trường: Hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ có trình độ tiến sĩ trong 1 năm tập sự; Tạo điều kiện để cán bộ trẻ được chủ trì và tham gia đề tài NCKH các cấp, đặc biệt là đề tài NCKH cấp Trường đều do cán bộ trẻ chủ trì.

Công tác quy hoạch và đào tạo-bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo từ cấp Bộ môn đến cấp Trường được thực hiện thường xuyên. Do vậy, năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp được đảm bảo.

Việc bình xét thi đua và tặng thưởng các danh hiệu nhà giáo được Trường thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc động viên, khuyến khích nhà giáo.

Các danh hiệu được công nhận Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú qua các năm như sau:

Năm Số lượng Nhà giáo Nhân dân Số lượng Nhà giáo Ưu tú 
2008 10 31 
2010 13  37 
2012
2014
2017 
2020

STT Thông tin chung Giải thích Thời gian ghi nhận Thông tin mới nhất của Trường ĐHKHTN Đơn vị

1

Tổng số cán bộ

Tổng số viên chức và hợp đồng lao động

Tính đến tháng 5/2023

676

Người

2

Tổng số cán bộ cơ hữu

Là cán bộ được tuyển dụng theo quyết định về viên chức, có thời gian công tác dài hạn (Quyết định 70/2014/QĐ-TTg)

Tính đến tháng 5/2023

481

 Người

3

Số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy cơ hữu (bao gồm cả 34 GV THPT Chuyên là cán bộ cơ hữu)

Không tính cán bộ hành chính

Tính đến tháng 5/2023

410

 Người

4

Số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy không phải cơ hữu (bao gồm cả 18 GV THPT Chuyên không là cán bộ cơ hữu)

Số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy đang ký hợp đồng lao động với Trường.

Tính đến tháng 5/2023

 143

 Người

5

Số cán bộ cơ hữu là giáo sư

GS được hội đồng chức danh nhà nước công nhận; GS đang còn tiếp tục giảng dạy, công tác cơ hữu

Tính đến tháng 5/2023

 17

 Người

6

Số cán bộ cơ hữu là phó giáo sư

PGS được hội đồng chức danh nhà nước công nhận; PGS đang còn tiếp tục giảng dạy, công tác cơ hữu

Tính đến tháng 5/2023

124

 Người

7

Số cán bộ cơ hữu có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học

 

Tính đến tháng 5/2023

353

 Người

8

Số cán bộ cơ hữu có bằng thạc sĩ

 

Tính đến tháng 5/2023

103

 Người

9

Số cán bộ cơ hữu là phó giáo sư, giáo sư không thuộc diện nêu trên

GS/PGS thỉnh giảng; GS/PGS đang công tác tại các trường đại học ở nước ngoài; GS/PGS đã về hưu nhưng vẫn ký hợp đồng giảng dạy

Tính đến tháng 5/2023

 40

Người

Chất lượng đội ngũ cán bộ của Nhà trường cao nhất cả nước: Số giảng viên có trình độ đào tạo sau đại học chiếm 95%, trong đó trình độ TS trở lên chiếm 86%, số chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm 36%. Trường phấn đấu đến năm 2025: 100% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 50% có chức danh giáo sư, phó giáo sư (trong đó 10% chức danh giáo sư); 65 - 70% giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh.

Tổng số cán bộ Nhà trường hiện nay là 676 người, trong đó có 481 viên chức, 195 hợp đồng lao động. Số cán bộ tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 501 người trong đó có 03 Nhà giáo Nhân dân, 09 Nhà giáo Ưu tú, 17 Giáo sư, 124 Phó Giáo sư, trong đó 04 GS, PGS là tiến sĩ khoa học, 238 tiến sĩ, 93 thạc sĩ. Số giáo viên THPT Chuyên là 52 người và số cán bộ hành chính là 123 người.

  • Website cựu sinh viên