Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Nguyễn Thế Nghĩa Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Trần Đại Nghiệp Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Từ Niệm Khoa Vật lý
PGS. Anh Phi Khoa Vật lý
TS. Vi Hồ Phong Khoa Vật lý
Nguyễn Văn Phú Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Hoàng Phương Khoa Vật lý
ThS. Đoàn Minh Quang Khoa Vật lý
PGS. Ngô Quốc Quýnh Khoa Vật lý
PGS. TS. Thanh Quỳnh Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
TS. Lưu Mạnh Quỳnh Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Huy Sinh Khoa Vật lý
GS. TS. Lưu Tuấn Tài Khoa Vật lý
TS. Trần Vĩnh Thắng Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh Khoa Vật lý
PGS. TS. Phùng Quốc Thanh Khoa Vật lý
TS. Quang Thảo Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Khắc Thi Khoa Vật lý
PGS. Phạm Văn Thích Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên