Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Nguyễn Duy Thiện Khoa Vật lý
PGS. Trần Đức Thiệp Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Văn Thỏa Khoa Vật lý
PGS. Hoàng Hữu Thư Khoa Vật lý
ThS. Lương Thị Minh Thúy Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Phú Thùy Khoa Vật lý
ThS. Trịnh Thu Thủy Khoa Vật lý
PGS. TS. Đặng Thị Thanh Thủy Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thùy Trang Khoa Vật lý
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu Khoa Vật lý
PGS. Văn Trực Khoa Vật lý
ThS. Giang Kiên Trung Khoa Vật lý
PGS. TS. Tuấn Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Triệu Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Đình Tứ Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Việt Tuyên Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Đặng Huy Uyên Khoa Vật lý
TS. Bùi Hồng Vân Khoa Vật lý
ThS. Nguyễn Cảnh Việt Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên