Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Văn Giám đốc Trung Tâm
Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Hữu Khoa Vật lý
TS. Thị Hải Yến Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên