Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Minh Ngọc Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Đào Sỹ Đức Phó Trưởng Khoa
Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Mạc Đình Hùng Phó Trưởng Khoa
Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
TS. Phạm Văn Phong Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Văn Thức Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Nguyên Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. Chu Xuân Anh Khoa Hóa học
TS. Hoàng Quốc Anh Khoa Hóa học
PGS. Viết Kim Ba Khoa Hóa học
TS. Phạm Gia Bách Khoa Hóa học
PGS. Ngọc Ban Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Đình Bảng Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi Khoa Hóa học
PGS. TS. Bùi Duy Cam Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Thạc Cát Khoa Hóa học
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Khoa Hóa học
PGS. TS. Chu Ngọc Châu Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Minh Châu Khoa Hóa học
PGS. Trần Hồng Côn Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên