Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. Ngô Duy Cường Khoa Hóa học
PGS. Cẩm Thịnh Cường Khoa Hóa học
TS. Trịnh Xuân Đại Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Đỗ Văn Đăng Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Tiến Đạt Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Văn Đậu Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Hữu Định Khoa Hóa học
GS. Đăng Độ Khoa Hóa học
TS. Phạm Thanh Đồng Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
PGS. TS. Phạm Tiến Đức Phó Trưởng Phòng
Phòng Đào tạo
Khoa Hóa học
Âu Tấn Đức Khoa Hóa học
CN. Nguyễn Văn Đức Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Thị Dung Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Dung Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Xuân Dũng Khoa Hóa học
TS. Ngọc Duy Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Đặng Minh Hương Giang Khoa Hóa học
PGS. TS. Phan Minh Giang Khoa Hóa học
ThS. Thị Hương Giang Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Văn Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên