Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
ThS. Thị Bích Ngọc Khoa Hóa học
TS. Minh Ngọc Khoa Hóa học
TS. Phan Tuấn Ngọc Khoa Hóa học
PGS. Đức Ngọc Khoa Hóa học
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt Khoa Hóa học
PGS. Hoàng Nhâm Khoa Hóa học
GS. Trần Văn Nhân Khoa Hóa học
PGS. Phạm Văn Nhiêu Khoa Hóa học
TS. Đào Thị Nhung Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Văn Nội Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
ThS. Phạm Thị Ngọc Oanh Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Hoàng Phúc Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Minh Phương Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. Viết Ngọc Phượng Khoa Hóa học
ThS. Đinh Thị Như Quỳnh Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri Khoa Hóa học
PGS. Trịnh Xuân Sén Khoa Hóa học
GS. Phan Tống Sơn Khoa Hóa học
GS. TS. Thanh Sơn Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Ngọc Sơn Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên