Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. Đặng Ứng Vận Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Viết Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Minh Việt Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
PGS. Đào Hữu Vinh Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Hoàng Yến Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên