Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Phạm Thế Hải Trưởng Phòng
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thành Nam Phó Trưởng Khoa
Giám đốc Bảo tàng
Khoa Sinh học
PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Nguyên Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
TS. Nguyễn Hoài An Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Sinh học
ThS. Trần Thị Thùy Anh Khoa Sinh học
PGS. Kiều Hữu Ảnh Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Khoa Sinh học
TS. Phạm Thị Bích Khoa Sinh học
GS. Phạm Thị Trân Châu Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Thị Chính Khoa Sinh học
TS. Dương Văn Cường Khoa Sinh học
PGS. Trịnh Đình Đạt Khoa Sinh học
TS. Phạm Thị Dậu Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Anh Diệp Khoa Sinh học
TS. Hồng Điệp Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Anh Đức Khoa Sinh học
TS. Đặng Văn Đức Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên