Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Trần Anh Đức Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. Đình Đức Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Lân Dũng Khoa Sinh học
TS. Quang Dũng Khoa Sinh học
TS. Đỗ Minh Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Thu Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Thị Việt Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thị Hải Khoa Sinh học
PGS. Trịnh Hữu Hằng Khoa Sinh học
ThS. Trần Mỹ Hạnh Khoa Sinh học
TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh Khoa Sinh học
PGS. Trịnh Xuân Hậu Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Thanh Hiền Khoa Sinh học
CN. Trịnh Thu Hiền Khoa Sinh học
TS. Phạm Thanh Hiền Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Như Hiền Khoa Sinh học
GS. Bùi Công Hiển Khoa Sinh học
TS. Bùi Thị Hoa Khoa Sinh học
GS. Trương Quang Học Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên