Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. Nguyễn Mộng Hùng Khoa Sinh học
PGS. Hưng Khoa Sinh học
ThS. Thị Thanh Hương Khoa Sinh học
TS. Trần Thị Thanh Huyền Khoa Sinh học
ThS. Phạm Trọng Khá Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Quốc Khang Khoa Sinh học
ThS. Bùi Thị Vân Khánh Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Đình Khoa Khoa Sinh học
GS. Khôi Khoa Sinh học
GS. Trịnh Tam Kiệt Khoa Sinh học
PGS. TS. Thị Thương Lan Khoa Sinh học
CN. Nguyễn Thị Hương Lan Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thùy Liên Khoa Sinh học
GS. Đỗ Ngọc Liên Khoa Sinh học
TS. Mai Thị Đàm Linh Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thị Linh Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thị Bích Loan Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thị Hồng Loan Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
GS. Phan Kế Lộc Khoa Sinh học
TS. Trần Đức Long Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên