Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. Đình Lương Khoa Sinh học
PGS. TS. Đoàn Hương Mai Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
TS. Quỳnh Mai Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Văn Mùi Khoa Sinh học
TS. Trà My Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thị Na Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Thị Kim Ngân Khoa Sinh học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa Khoa Sinh học
TS. Phạm Đức Ngọc Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân Khoa Sinh học
TS. Thị Hồng Nhung Khoa Sinh học
PGS. Trần Ninh Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Thị Phúc Khoa Sinh học
ThS. Lan Phương Khoa Sinh học
TS. Lưu Thị Thu Phương Khoa Sinh học
ThS. Phương Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng Khoa Sinh học
GS. Quý Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Thị Quỳ Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên