Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Bùi Phương Thảo Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Nghĩa Thìn Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Thị Thịnh Khoa Sinh học
PGS. TS. Thị Thu Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ Khoa Sinh học
TS. Thanh Thúy Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
ThS. Thị Thùy Khoa Sinh học
GS. Đào Văn Tiến Khoa Sinh học
GS. Dương Đức Tiến Khoa Sinh học
ThS. Ngô Thị Trang Khoa Sinh học
PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trưởng phòng Thí nghiệm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Xuân Tuấn Khoa Sinh học
GS. Phạm Văn Ty Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
TS. Đoàn Văn Vệ Khoa Sinh học
GS. Văn Vụ Khoa Sinh học
TS. Đỗ Thị Xuyến Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
GS. Mai Đình Yên Khoa Sinh học
PGS. Trần Công Yên Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Yên Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên