Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Bùi Quang Thành Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
TS. Hoàng Thị Thu Hương Phó Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
TS. Phạm Sỹ Liêm Phó Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
TS. Đặng Kinh Bắc Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
GS. Đào Đình Bắc Khoa Địa lý
PGS. TS. Đặng Văn Bào Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Trần Quốc Bình Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Địa lý
TS. Nguyễn Hữu Duy Khoa Địa lý
ThS. Nguyễn Thái Khoa Địa lý
GS. Trương Quang Hải Khoa Địa lý
TS. Đỗ Trung Hiếu Khoa Địa lý
PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. Nguyễn Hoàn Khoa Địa lý
GS. TS. Nguyễn Cao Huần Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
ThS. Khắc Hùng Khoa Địa lý
TS. Nguyễn Quốc Huy Khoa Địa lý
PGS. TS. Mẫn Quang Huy Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa Địa lý
TS. Phương Lan Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
TS. Ngô Văn Liêm Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
  • Website cựu sinh viên