Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
ThS. Đặng Hữu Liệu Khoa Địa lý
TS. Nguyễn Xuân Linh Giám đốc Trung Tâm
Khoa Địa lý
ThS. Phạm Văn Mạnh Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Minh Khoa Địa lý
ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Địa lý
GS. Nguyễn Quang Mỹ Khoa Địa lý
ThS. Phạm Thị Phương Nga Khoa Địa lý
TS. Đặng Thị Ngọc Khoa Địa lý
PGS. Văn Phái Khoa Địa lý
TS. Phạm Thị Phin Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
ThS. Việt Quân Khoa Địa lý
PGS. Nguyễn Văn Sơn Khoa Địa lý
PGS. Nguyễn Ngọc Thạch Khoa Địa lý
PGS. Đinh Văn Thanh Khoa Địa lý
CN. Phạm Viết Thành Khoa Địa lý
TS. Nguyễn Thị Thành Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
CN. Phạm Thị Phương Thảo Khoa Địa lý
ThS. Đỗ Thị Tài Thu Khoa Địa lý
TS. Hoàng Thị Thuý Khoa Địa lý
ThS. Phương Thúy Khoa Địa lý
  • Website cựu sinh viên