Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
ThS. Dương Thị Thủy Khoa Địa lý
TS. Trịnh Thị Kiều Trang Khoa Địa lý
TS. Trần Văn Trường Khoa Địa lý
ThS. Bùi Ngọc Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn Khoa Địa lý
PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
ThS. Phạm Tuấn Khoa Địa lý
PGS. Nhữ Thị Xuân Khoa Địa lý
  • Website cựu sinh viên