Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Đinh Xuân Thành Trưởng Khoa
Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Văn Hướng Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Tài Tuệ Phó Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Địa chất
GS. Nguyễn Văn Chiển Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất
PGS. Nguyễn Vi Dân Khoa Địa chất
TS. Bùi Văn Đông Khoa Địa chất
GS. TS. Đỗ Minh Đức Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
TS. Trần Thị Dung Khoa Địa chất
TS. Lưu Việt Dũng Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thị Hải Khoa Địa chất
PGS. Chí Hiếu Khoa Địa chất
TS. Lường Thị Thu Hoài Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thế Hùng Nguyên Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
TS. Đặng Quang Khang Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi Khoa Địa chất
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
  • Website cựu sinh viên