Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. TS. Nguyễn Mạnh Khải Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Môi trường
PTN trọng điểm Công nghệ môi trường xanh và tái chế chất thải
TS. Trần Thiện Cường Phó Trưởng Khoa
Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Văn Anh Khoa Môi trường
TS. Phạm Thị Việt Anh Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
ThS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa Môi trường
GS. Nguyễn Cẩn Khoa Môi trường
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu Khoa Môi trường
GS. TS. Hoàng Xuân Khoa Môi trường
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự Khoa Môi trường
GS. Trọng Cúc Khoa Môi trường
ThS. Đinh Thị Dịu Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Thị Lâm Đoàn Khoa Môi trường
PGS. Diên Dực Khoa Môi trường
PGS. Đức Khoa Môi trường
ThS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Môi trường
ThS. Phạm Hoàng Giang Khoa Môi trường
ThS. Hương Giang Khoa Môi trường
ThS. Nguyễn Thu Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Thị Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Thị Thu Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
  • Website cựu sinh viên