Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Phạm Thị Thu Hường Trưởng phòng Thí nghiệm
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Nguyên Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trưởng phòng Thí nghiệm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
TS. Trịnh Tất Cường PTN Trọng điểm Enzym&Protein
TS. Phạm Bảo Yên PTN Trọng điểm Enzym&Protein
  • Website cựu sinh viên