Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Dương Hồng Anh Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
TS. Ngọc Duy Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Nguyễn Thúy Ngọc Trưởng phòng Thí nghiệm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
TS. Hữu Tuyến Phó Trưởng Phòng
Trưởng phòng Thí nghiệm
Phòng Hợp tác và Phát triển
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
GS. TS. Phạm Hùng Việt Giám đốc Phòng thí nghiệm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
PGS. TS. Đỗ Phúc Quân Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
TS. Phan Thị Lan Anh Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Nguyễn Thanh Đàm Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Thị Duyên Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Nguyễn Mạnh Huy Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Nguyễn Trường Quân Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ĐHTC. Mai Hữu Thắng Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Thu Trang Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
TS. Phạm Thị Kim Trang Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
TS. Nguyễn Minh Tuệ Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Phùng Thị Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
  • Website cựu sinh viên