Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
GS. TS. Nguyễn Quang Báu 2002 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng 2002 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Phạm Hùng Việt 2003 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư 2006 Nguyên Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Phan Văn Tân 2011 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TS. Hà Huy Bằng 2012 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 2013 Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Đình Thành 2013 Khoa Hóa học
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2014 Khoa Hóa học
GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 2015 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Văn Nội 2018 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
GS. TS. Lê Thanh Sơn 2020 Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Hóa học
GS. TS. Đỗ Minh Đức 2022 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
GS. TSKH. Vũ Hoàng Linh 2022 Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
GS. TS. Nguyễn Ngọc Minh 2022 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
GS. TS. Nguyễn Thế Toàn 2022 Trưởng Khoa
Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Hùng Huy 2023 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Mạnh Khải 2023 Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Môi trường
PTN trọng điểm Công nghệ môi trường xanh và tái chế chất thải
GS. TS. Nguyễn Trung Thành 2023 Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên