Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Ngô Quốc Anh Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Thị Lâm Đoàn Khoa Môi trường
PGS. TS. Đặng Văn Bào 2004 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái 2004 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Văn Vũ 2005 Giám đốc Trung Tâm
Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh 2006 Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quốc Bình 2007 Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Địa lý
PGS. TS. Phan Minh Giang 2007 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hà 2007 Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu 2007 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn 2007 Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng 2007 Trưởng Phòng
Khoa Địa chất
PGS. TS. Trần Thị Hồng 2010 Khoa Môi trường
PGS. TS. Ngô Thu Hương 2010 Khoa Vật lý
PGS. TS. Bùi Văn Loát 2010 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Minh 2010 Khoa Địa lý
PGS. TS. Võ Thanh Quỳnh 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Tạ Thị Thảo 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Văn Thiện 2010 Khoa Môi trường
PGS. TS. Trần Văn Thụy 2010 Khoa Môi trường
  • Website cựu sinh viên