Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 2018 Khoa Địa chất
PGS. TS. Lê Tuấn Tú 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Văn Anh 2020 Khoa Môi trường
PGS. TS. Đào Sỹ Đức 2020 Phó Trưởng Khoa
Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phạm Thế Hải 2020 Trưởng Phòng
Khoa Sinh học
PGS. TS. Vũ Nhật Huy 2020 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Hoàng Anh Lê 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Trịnh Thị Loan 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Thị Phúc 2020 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Minh Phương 2020 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Bùi Quang Thành 2020 Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thường 2020 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Mạnh Trí 2020 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Việt Tuyên 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Xuân Viết 2020 Khoa Hóa học
PGS. TS. Bạch Hương Giang 2021 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
PGS. TS. Mai Hồng Hạnh 2021 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Minh Ngọc 2021 Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên