Lịch sử phát triển

Khoa Hoá học ra đời năm 1956. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực Hoá học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ban đầu Khoa có 4 bộ môn: vô cơ, hữu cơ, phân tích và Hóa Lý, Năm 1975 thành lập bộ môn Hóa Kĩ thuật nay là bộ môn công nghệ hóa học. Từ năm 1976-1988 có bộ môn Hóa phóng xạ. Năm 2000 thành lập bộ môn Hóa học dầu mỏ, Năm 2003 và năm 2008, các Phòng thí nghiệm Hóa môi trường và Hóa dược ra đời. Năm 2016, các PTN trọng điểm nghiên cứu năng lượng sinh học và nghiên cứu vật liệu tiên tiến trong phát triển xanh ra đời.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên