Giới thiệu chung

     Được thành lập từ năm 1995 theo quyết định của ĐHQGHN, Khoa môi trường,  Trường ĐHKHTN đã và đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước về đào tạo cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực môi trường từ trình độ đại học (Cử nhân Khoa học môi trường, Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ sư Môi trường, sức khỏe và an toàn) với các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, đến trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ). Năm 2010, Khoa bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên Chương trình tiên tiên – liên kết với trường đại học hàng đầu của Mỹ (Đại học Indiana) đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường theo quyết định của BGD&ĐT. Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo của Khoa có nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt, tự tin trong giao năng giao tiếp tiếng Anh. Ngoài đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu hàng đầu về lĩnh vực môi trường, hiện Khoa còn có đội ngũ đông đảo cán bộ khoa học làm giảng viên kiêm nhiệm từ các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; các cơ quản quản lý nhà nước như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…

     Các phòng thí nghiệm của Khoa được xây dựng với quy mô hiện đại, có đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, cộng tác viên và kỹ thuật viên được đào tạo trong và ngoài nước, làm việc chuyên nghiệp. Trang thiết bị được đầu tư hiện đại; cho phép triển khai phân tích chính xác các thành phần môi trường không khí, nước, đất; đo nhanh, quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường, phân tích và nghiên cứu thực phẩm. 

     Trung tâm Tư liệu – thư viện môi trường với hàng nghìn sách và tài liệu và thường xuyên được bổ sung, cập nhật,  trong đó có trên 500 đầu sách bằng tiếng Anh do Vương quốc Bỉ tài trợ, hàng trăm giáo trình do các cán bộ của Khoa biên soạn đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ và học tập của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. 

     Chương trình đào tạo của Khoa đã được kiểm định bởi tổ chức kiểm định quốc tế và được cập nhật, điều chỉnh hàng năm phù hợp với xu hướng phát triển mạnh mẽ của trong lĩnh vực môi trường trên Thế giới và Việt Nam; tập trung vào các mục tiêu: xây dựng chính sách phát triển bền vững và chiến lược bảo vệ môi trường; ứng dụng các công cụ và mô hình toán học, sinh thái, tin học vào việc quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, kiểm soát ô nhiễm; ứng dụng và phát triển công nghệ phù hợp để xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, đất ô nhiễm và cải tạo phục hồi ô nhiễm môi trường vùng; nghiên cứu cơ bản về khoa học môi trường, khoa học đất, sinh thái môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, trồng rừng, bảo vệ và cải tạo đất canh tác, đất trống đồi trọc; hoạch định chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên; hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và quản lý môi trường, sức khỏe nghề nghiệp của người lao động cũng như công tác đảm bảo an toàn cho người lao động trong các đơn vị sản xuất, các doanh nghiệp; …

     Đặc biệt, từ năm 2020 ĐHQGHN chính thức cho phép tuyển sinh ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm trình độ đại học nhằm tăng cường nguồn lực cho xã hội về lĩnh vực: Công nghệ chế biến thực phẩm; Kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm; Thực phẩm và dinh dưỡng cộng đồng; Thực phẩm chức năng; Độc học thực phẩm… Năm 2023, Khoa Môi trường bắt đầu tuyển sinh chương trình đào tạo kỹ sư ngành Môi trường, sức khoẻ và an toàn nhằm tăng cường nguồn lực cho xã hội về quản lý môi trường, sức khoẻ nghề nghiệp, an toàn lao động, kiểm soát ô nhiễm môi trường, quan trắc, giám sát và đánh giá các rủi ro (rủi ro về háoc hất, chảy nổ, ô nhiễm, môi trường, sự cố môi trường…), an toàn trong lao động, quản lý sức khỏe nghề nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ con người trong các hoạt động sản xuất, an toàn vệ sinh công trường/ nhà xưởng sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm của người lao động….

     Tập thể cán bộ Khoa môi trường đã và đang chủ trì triển khai nhiều đề tài nghiên cứu và dự án khoa học trong nước và hợp tác quốc tế thuộc chương trình nghiên cứu cấp nhà nước KC 08, các chương trình hợp tác khoa học với nhiều tổ chức khoa học trong và ngoài nước, như SIDA-SAREC, VLIR, KOICA, GOOGLE DRAFT, OXFAM, SAUNAC, UNDP, Erasmus+…

     Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa được tạo điều kiện tham gia các đề tác nghiên cứu khoa học do các thầy cô chủ trì; tham gia thực tập thực tế, thực tập sản xuất; tham gia học tập và trao đổi theo các đề án hợp tác đào tạo của Khoa với các trường đại học ở nước ngoài; cũng như trực tiếp nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm hiện có trong Khoa. Nhờ vậy, sinh viên Khoa Môi trường hằng năm thường dành được nhiều giải thưởng khoa học cao của các tổ chức quốc tế (như Honda Foundation, Sony Green Discovery,...), giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.     

Triết lý giáo dục: Học để ứng dụng, học từ thực tiễn
Khẩu hiệu hành động: Chất lượng cao, trách nhiệm xã hội
Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Tầm nhìn: Đến năm 2030 trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về môi trường; kỹ thuật môi trường, phát triển bền vững; môi trường, sức khỏe và an toàn; khoa học và công nghệ thực phẩm có uy tín và đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

Nội dung giới thiệu về các ngành

Bậc Đại học

1. Ngành Khoa học môi trường

Khoa học môi trường là một ngành khoa học liên ngành và có tính ứng dụng cao, đòi hỏi các tri thức về cả về khối khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội. Ngành Khoa học Môi trường do Khoa Môi trường đào tạo được thực hiện bắt đầu từ năm 1992, và liên tục phát triển từ đó cho đến nay ở cả bậc đại học và sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ). Hàng năm, số lượng tuyển sinh của Khoa luôn duy trì ở mức từ 80-120 sinh viên cho cả 3 hệ chuẩn, tiên tiến và chất lượng cao.

Chương trình đào tạo đã được kiểm định theo Chương trình kiểm định quốc tế AUN-QA từ năm 2015 và chương trình kiểm định của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2023

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức: Ngành Khoa học Môi trường sẽ trang bị cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu nhằm giải quyết các vấn đề môi trường của tự nhiên: Ô nhiễm và suy thoái môi trường (đất, nước, không khí); quản lý môi trường; các vấn đề môi trường toàn cầu, quốc gia và khu vực; đa dạng sinh học, sinh thái và cảnh quan môi trường; quan trắc và phân tích môi trường; mô hình hóa môi trường; sức khỏe môi trường và an toàn lao động; khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên; phát triển bền vững; biến đổi khí hậu. Sinh viên sẽ nắm vững các nguyên lý, các quy luật tự nhiên-xã hội để giải quyết các vấn đề thuộc ngành khoa học môi trường, môi trường đất, nước, và không khí, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường, kinh tế môi trường, kiểm toán môi trường, sức khỏe môi trường và an toàn lao động…

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xẩy ra. Vận dụng được các nguyên lý, các quy luật của tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề môi trường; nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề của môi trường; kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Tự chủ, tự chịu trách nhiệm: kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với xã hội, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng phục vụ cộng đồng;

- Về thái độ: Đào tạo cử nhân Khoa học môi trường có phẩm chất chính trị, sức khoẻ tốt, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng phục vụ cộng đồng, nắm vững kiến thức hiện đại về tài nguyên môi trường phục vụ sự phát triển bền vững đất nước.

Vị trí việc làm và cơ hội phát triển sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên ngành Khoa học môi trường sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực nhận công tác trong lĩnh vực môi trường như công chức, viên chức quản lý môi trường cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Công thương, hay các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ ở các Tỉnh, Thành phố, các Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các Huyện); cán bộ quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các nhà máy xí nghiệp, các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh; các dự án có liên quan tới môi trường, các dự án khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các tổ chức nghề nghiệp xã hội; 

Chuyên viên môi trường cho các đơn vị sự nghiệp; Cán bộ giảng, nghiên cứu dạy về môi trường cho các trường học, viện nghiên cứu; Cơ hội học tập nâng cao trình độ ở các đơn vị đào tạo có uy tín trên Thế giới

Môi trường học tập:

 + Môi trường học tập thân thiện, tương trợ, tương thân tương ái; Đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, 100% cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học, trên 30% cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, trên 85% cán bộ có học vị Tiến sĩ, rất tận tâm, thân thiện hỗ trợ sinh viên rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, phong cách, nhân cách… để có nền tảng cơ bản lập thân, lập nghiệp;

+ Sinh viên có cơ hội phát huy tốt nhất năng lực cá nhân, kỹ năng giao tiếp, biểu đạt chính kiến...;

+ Được tham gia các chuyến thực tế tại các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài nước; Thực tập tại các bộ, sở, ban ngành, các viện khoa học và trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm,… nhằm nâng cao hiểu biết thực tế cho sinh viên;

+ Cơ hội tham gia các khóa học ngắn hạn, dài hạn hoặc trao đổi với các trường đại học khác trên thế giới. Các học phần học ở nước ngoài được quy đổi sang các học phần ở Việt Nam trong khung chương trình đào tạo theo quy định;

+ Học bổng: Mỗi kì học, sinh viên có thành tích học tập cao đều được trao học bổng khuyến khích học tập của Trường. Bên cạnh đó, có rất nhiều học bổng từ các tổ chức bên ngoài như: Học bổng Dương Quảng Hàm, học bổng Toshiba, học bổng Mistubishi, học bổng Honda, học bổng Polychung, học bổng Lawrensting,… và rất nhiều học bổng du học ở các nước ngoài nhằm khuyến khích tinh thần học tập cũng như tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên.

Thông tin chi tiết 

- CTĐT ngành KHMT

- CTĐT chất lượng cao ngành KHMT

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường được Khoa Môi trường tổ chức đào tạo bắt đầu từ năm 2004 đến nay bao gồm cả đạo tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Hàng năm, số lượng tuyển sinh của Khoa luôn duy trì ở mức từ 80-120 sinh viên. Trong đó chương trình đào tạo chất lượng cao là 15-30 sinh viên/khóa.

Chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật môi trường đã được kiểm định đạt chuẩn quốc tế bởi tổ chức kiểm định quốc tế (AUN-QA) từ năm 2018.

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cập nhật và hiện đại nhất về các kỹ thuật môi trường nói chung và công nghệ xử lý chất thải  nói  riêng  (nước  thải,  khí  thải,  bụi,  chất  thải  rắn, đất ô nhiễm..) công  nghệ  giảm  thiểu  ô  nhiễm;  trang  bị  cho  sinh  viên phương  pháp  nghiên  cứu,  xử  lý  chất  thải vừa mang tính hiện đại vừa có thể ứng dụng vào điều kiện của Việt Nam; kiến thức cơ bản về nguyên lý công nghệ, về các phương pháp xử lý chất thải đặc biệt chú ý đến các phương pháp bền vững và thân thiện với môi trường. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu chất thải, kỹ thuật phân tích, đánh giá công nghệ xử lý, kỹ thuật lựa chọn các phương pháp xử lý, kỹ năng điều tra, xử lý số liệu. 

- Tự chủ, tự chịu trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm.

- Về thái độ: Đào tạo cử nhân kỹ thuật môi trường có phẩm chất chính trị, sức khoẻ tốt, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng phục vụ cộng đồng, nắm vững kiến thức hiện đại về tài nguyên môi trường phục vụ sự phát triển bền vững.

Môi trường hoc tập:

+ Môi trường hòa đồng, thân thiện, phát huy năng lực cá nhân, kỹ năng giao tiếp.

+ Hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên để sinh viên rèn luyện bổ sung các kỹ năng

+ Khóa thực tập thức tế, thực tập thiên nhiên mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

+ Sinh viên luôn được tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học của khoa. 

+ Có nhiều cơ hội giao lưu với các nhà khoa học lớn và sinh viên Quốc tế.

+ Cơ hội tham gia các chương trình trao đổi học tập với các trường đại học tại Nhật Bản, Mỹ  và một số nước châu Âu

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có đủ năng lực làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước,  môi trường công nghiệp, công nghệ cao; giảng dạy, nghiên cứu, quản lý tại các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học; các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật môi trường, môi trường và khai thác tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn và cải tạo chất lượng môi trường.  Ngoài ra có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức quốc tế.

Một số hướng nghiên cứu chủ yếu:

Công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước cấp; Công nghệ xử lý khí thải và ô nhiễm không khí; Công nghệ xử lý chất thải rắn, chôn lấp chất thải, xử lý rác thải; Công nghệ xử lý chất thải nguy hại; Sử dụng phương pháp mô hình toán học trong công nghệ môi trường; Phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường; Kiểm toán chất thải; Kiểm soát ô nhiễm môi trường…

Thông tin chi tiết

3. Ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn toàn diện của ngành khoa học và công nghệ thực phẩm, bao gồm công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản thực phẩm; kiểm nghiệm, kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm; dinh dưỡng thực phẩm và văn hóa ẩm thực. Việc quản lí giám sát, kiểm định chất lượng thực phẩm được thực hiện từ nguyên liệu, chế biến, vận chuyển, bảo quản và tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành, làm việc độc lập, các kỹ năng lập luận để đưa ra giải pháp về các vấn đề chuyên môn. Có tư duy phân tích đa chiều, logic; Vận dụng đưa kiến thức vào thực tế, phát triển bản thân, khởi nghiệp, các kỹ năng làm việc nhóm, quản lí lãnh đạo, giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ bậc 3/6 để phục phụ cho các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm.

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, sáng tạo, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm.

- Về thái độ: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức hiện đại về khoa học và công nghệ thực phẩm.

Môi trường học tập:

+ Môi trường học tập thân thiện; Đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, 100% cán bộ trình độ sau đại học, trên 30% cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, trên 80% cán bộ có học vị Tiến sĩ, rất tận tâm, thân thiện hỗ trợ sinh viên rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, phong cách, nhân cách… để có nền tảng cơ bản lập thân, lập nghiệp;

+ Được tham gia các chuyến thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất về thực phẩm trong và ngoài nước; các khu bảo tồn thiên nhiên, nông nghiệp sinh thái,… Thực tập tại các bộ, sở, ban ngành, các viện khoa học và trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm,… nhằm nâng cao hiểu biết thực tế cho sinh viên;

+ Sinh viên có hội thực tập nghề tại các nhà máy, cơ quan trong và ngoài nước;

+ Học bổng: Mỗi kì học, sinh viên có thành tích học tập cao đều được trao học bổng khuyến khích học tập của Trường. Bên cạnh đó, có rất nhiều học bổng từ các tổ chức bên ngoài như: Học bổng Dương Quảng Hàm, học bổng Toshiba, học bổng Mistubishi, học bổng Honda, học bổng Polychung, học bổng Lawrensting,… và rất nhiều học bổng du học ở các nước ngoài nhằm khuyến khích tinh thần học tập cũng như tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên.

+ Chính sách hỗ trợ học phí cho các sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc thiểu số vùng cao, sinh viên nghèo vượt khó… luôn được áp dụng hàng năm;

Vị trí việc làm và cơ hội phát triển sau khi tốt nghiệp

Công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý về dinh dưỡng, thực phẩm và an toàn thực phẩm; Cán bộ nghiên cứu, kiểm nghiệm và đánh giá về dinh dưỡng, công nghệ  sản xuất, an toàn thực phẩm cho Viện nghiên, trung tâm, các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, chế xuất, tổ chức nghề nghiệp xã hội về thực phẩm; Cán bộ giảng, nghiên cứu dạy về khoa học và công nghệ thực phẩm tại các trường học, viện nghiên cứu; Cơ hội học tập nâng cao trình độ ở các đơn vị đào tạo có uy tín trên Thế giới.

Một số hướng nghiên cứu chủ yếu:

Công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản thực phẩm; kiểm nghiệm, kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng và văn hóa ẩm thực; Độc học thực phẩm;

Thông tin chi tiết

4. Ngành Môi trường, sức khỏe và an toàn

Là chương trình đào tạo kỹ sư đầu tiên của Trường ĐHKHTN về lĩnh vực quản lý an toàn môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn vệ sinh lao động, đáp ứng yêu cầu cao của thị trường lao động. Chương trình sẽ bắt đầu được tuyển sinh từ năm 2023.

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện của ngành môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh và an toàn lao động; trang bị kiến thức chuyên môn của ngành để áp dụng cho công tác về quản lý môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn lao động; kiểm soát ô nhiễm môi trường, quan trắc, giám sát, kiểm soát và đánh giá các rủi ro (rủi ro về hóa chất, cháy nổ, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường,…), an toàn trong lao động; quản lý sức khỏe nghề nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong các hoạt động sản xuất; an toàn vệ sinh công trường/nhà xưởng sản xuất; an toàn vệ sinh thực phẩm của người lao động;…. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành, làm việc độc lập, các kỹ năng lập luận để đưa ra giải pháp về các vấn đề chuyên môn; có tư duy phân tích đa chiều, logic; vận dụng đưa kiến thức vào thực tế, phát triển bản thân, khởi nghiệp, các kỹ năng làm việc nhóm, quản lý lãnh đạo, giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ bậc 3/6 để phục phụ cho các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, sáng tạo, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm.

- Về thái độ: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức hiện đại về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.

Môi trường học tập:

+ Môi trường học tập thân thiện; Đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, 100% cán bộ trình độ sau đại học, trên 30% cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, trên 80% cán bộ có học vị Tiến sĩ, rất tận tâm, thân thiện hỗ trợ sinh viên rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, phong cách, nhân cách… để có nền tảng cơ bản lập thân, lập nghiệp;

+ Được tham gia các chuyến thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất về thực phẩm trong và ngoài nước; các khu bảo tồn thiên nhiên, nông nghiệp sinh thái,… Thực tập tại các bộ, sở, ban ngành, các viện khoa học và trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm,… nhằm nâng cao hiểu biết thực tế cho sinh viên;

+ Sinh viên có hội thực tập nghề tại các nhà máy, cơ quan trong và ngoài nước; các tổ chức quốc tế, các dự án phát triển.

+ Học bổng: Mỗi kì học, sinh viên có thành tích học tập cao đều được trao học bổng khuyến khích học tập của Trường. Bên cạnh đó, có rất nhiều học bổng từ các tổ chức bên ngoài như: Học bổng Dương Quảng Hàm, học bổng Toshiba, học bổng Mistubishi, học bổng Honda, học bổng Polychung, học bổng Lawrensting,… và rất nhiều học bổng du học ở các nước ngoài nhằm khuyến khích tinh thần học tập cũng như tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên.

+ Chính sách hỗ trợ học phí cho các sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc thiểu số vùng cao, sinh viên nghèo vượt khó… luôn được áp dụng hàng năm;

Vị trí việc làm và cơ hội phát triển sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành Môi trường, Sức khỏe và An toàn sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực nhận công tác trong lĩnh vực về môi trường, sức khỏe và an toàn tại các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất… hoặc công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh môi trường; giảng dạy và nghiên cứu các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia, trung tâm/doanh nghiệp tư vấn về lĩnh vực môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.

Thông tin chi tiết 

  • Website cựu sinh viên