Đề tài, dự án

Các đề tài đang triển khai:
1. Nghiên cứu cơ sở phân tử đáp ứng miễn dịch của Tôm sú (Penaeus monodon) khi bị nhiễm virus hội chứng đốm trằng (2018-2021). Đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED). Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa. 
2. Nghiên cứu và xây dựng bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập động vật, thực vật. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp Quốc Gia (2019-2023). Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy. 
3. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng hạt nano-melanin nhằm bảo vệ tế bào thường và mô lành khi xạ trị ung thư (2017-2020). Đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED), mã số: 108.02-2017.07. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng.
4. Nghiên cứu chuẩn hóa một số quy trình phân tích sinh học đạt chuẩn ISO17025:2017 để phục vụ công tác phân tích và thử nghiệm (2018-2020). Cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.18.01. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng.
5. Exploring the medical, (eco)-toxicological and socio-economic potential of natural extracts in North Vietnam (2017-2022). ARES-Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur. (chủ trì đề tài nhánh: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy; PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng).
6. Nghiên cứu đa hình gen kháng nguyên bạch cầu HLA ở người Việt Nam và tạo kit xác định nguy cơ dị ứng thuốc Carbamazepine, Allopurinol (2019-2022). Đề tài cấp nhà nước. Mã số: ĐTĐL.CN-63/19. (Chù trì đề tài nhánh: PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng). 
7. Nghiên cứu đa dạng và tiềm năng ứng dụng của vi khuẩn lam tại một số thủy vực Hà Nội. Đề tài cấp Đại học Quốc Gia Hà nội. Mã số: QG.19.04. Chủ trì: TS. Phạm Thị Lương Hằng.
8. Tuyển chọn các chủng vi tảo và tạo màng sinh học tự dưỡng có khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh ở động vật thuỷ sản. Đề tài Bộ Khoa học và Công nghệ (Quỹ Nafosted - Mã số: 106.02-2019.336). Chủ trì: TS. Phạm Thị Lương Hằng.
9. Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng bảo vệ tế bào của các hạt nano mang hợp chất tự nhiên trong điều kiện chiếu xạ. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QG.20.14. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Lê Na.
Các đề tài đã hoàn thành:
10. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử Bacillus subtilis tái tổ hợp để phòng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KC 04.09/11-15. Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa.
11. Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Đề tài cấp nhà nước, Mã số KC.04.10_11-15. Chủ trì đề tài nhánh: GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa.
12. Nghiên cứu chế tạo bộ kit real-time PCR phát hiện và định lượng một số đột biến gen ty thể phổ biến (2016-2018), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.16.03. Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa.
13. Nghiên cứu các chất ức chế protease của HIV nhằm phát triển thuốc điều trị AIDS. Đề tài độc lập cấp nhà nước, Mã số ĐT-PTNTĐ.2012-G/02. Chủ trì: PGS. TS. Bùi Phương Thuận.
14. Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học (biofilm) trong xử lý nước thải giàu N, P. Đề tài Bộ Công thương, Mã số: 06/HĐ-ĐT.06.12. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy.
15. Tinh sạch enzyme dehalogenase từ một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam và định hướng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường. Đề tài KLEPT, Mã số: KLEPT.12.01. Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Quang Huy.
16. Phân lập, tuyển chọn các chủng Bacillus có hoạt tính tổng hợp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số nhóm vi sinh vật gây hại. ĐT cấp ĐHQG Hà Nội (2013). Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Quang Huy
17. Isolation microorganism degradation biopolymer in Vietnam. International Foundation for Science (IFS) F/4926-1. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
18. Nghiên cứu cơ chế kháng vemurafenib của các dòng tế bào melanoma mang đột biến BRAFV600E và đánh giá khả năng điều trị melanoma kháng vemurafenib bằng một số phytochemical (2014-2017). Đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED), mã số: 106-NN.02-2013.07. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng.
19. Nghiên cứu tạo chế phẩm có khả năng kích thích tăng sinh tổng hợp melanin của tế bào melanocyte nhằm định hướng phát triển thuốc điều trị chứng bạc tóc sớm (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN, (KLEPT.14.02). Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Đình Thắng.
20. Nghiên cứu tạo cơ chất đặc hiệu cho protease của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Đề tài cấp ĐHQGHN (KLEPT.14.03). Chủ trì TS. Nguyễn Thị Hồng Loan.
21. Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam. Đề tài Nafosted, mã số 106.16-2012.24. Chủ trì: TS. Phạm Thị Lương Hằng.
22. Nghiên cứu tạo protein thụ thể tái tổ hợp (hGPCR) để xây dựng mô hình sàng lọc dược phẩm. Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, Mã số: ĐT-PTNTĐ – 2011-G/4, 2011-2014. Tham gia: TS. Phạm Thị Lương Hằng.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên