Công bố khoa học

 1. Quyet Nguyen Ngoc, Huan Le Quang, Nhung Hoang Thi My, Duong Le Thi Thuy. (2015). Honokiol loaded PLGA nanoparticles with modified surface by chitosan. Indian Journal of Applied Research 5, Issue 2.
 2. Hoai Nam Nguyen, Thi My Nhung Hoang, Thi Thu Trang Mai, Thi Quynh Trang Nguyen, Hai Doan Do, Thi Hien Pham, Thi Lap Nguyen and Phuong Thu Ha. (2015). Enhanced cellular uptake and cytotoxicity of folate decorated doxorubicin loaded PLA-TPGS nanoparticles. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 6(2).
 3. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Vũ Anh Thắng (2014). The subcellular localization of mutant protein Survivin T117E-DsRed in HeLa cells. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 30, 3S, 242-252,
 4. Trần Thị Tôn Hoài, Vũ Thị Thơm, Nguyễn Ánh Sao, Hoàng Thị Mỹ Nhung (2014). Optimizing mouse splenocytes isolation and cell fusion procedures VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 30, 3S, 167-174.
 5. Vũ Thị Thơm, Trần Thị Tôn Hoài, Nguyễn Ánh Sao, Hoàng Thị Mỹ Nhung (2014). Optimizing semi-solid media culturing conditions for Myeloma cells SP2/0-Ag14. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 30, 3S, 278-284.
 6. Phuong Thien Thuong, Tran Manh Hung,  Nguyen Minh Khoi, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Thi Chinh, Nguyen Thi Quy, Tae Su Jang, MinKyun Na (2014). Cytotoxic and anti-tumor activities of lignans from the seed of Vietnamese nutmeg Myristicafragrans. Arch Pharm Res 37: 399-403.
 7. Vu Anh Tuan, Dinh Duy Thanh, Nguyen Lai Thanh (2014). The Effects of Ethanol, Acetone and Dimethyl sulfoxide on Zebrafish Embryos Development. VNU, Hanoi Journal of Science Natural Sciences and Technology, Vol 30 (3S) page 295-302.
 8. Hong Nhung Tran, Thi Ha Lien Nghiem, Thi Thuy Duong Vu, Minh Tan Pham, Thi Van Nguyen, Thu Trang Tran, Viet Ha Chu, Kim Thuan Tong, Thanh Thuy Tran, Thi Thanh Xuan Le, Jean-Claude Brochon, Thi Quy Nguyen, Thi My Nhung Hoang, Cao Nguyen Duong, Thi Thuy Nguyen, Anh Tuan Hoang and Phuong Hoa Nguyen (2013). Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol.4(4) :13pp.
 9. Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Tiến Lung, Đặng Văn Đức (2013), Đánh giá hiệu quả chuyển gen của transposon sleeping beauty trên nguyên bào sợi thai chuột. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội 2013, trang 710-713.
 10. Nguyễn Tiến Lung, Hoàng Thị Xoan, Nguyễn Lai Thành (2013), Tổng hợp đầu dò gắn huỳnh quang phục vụ lai FISH sử dụng kỹ thuật DOP-PCR. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội 2013, trang 668-671.
 11. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Lai Thành (2013), Xây dựng mô hình tăng sinh mạch máu bằng phương pháp đồng nuôi cấy khối cầu đa bào ung thư MCF7 và tế bào nội mô tĩnh mạch dây rốn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội 2013, trang 689 – 694.
 12. Phuong Thu Ha, Mai Huong Le, Nhung Thi My Hoang, Thi Thu Huong Le, Tuan Quang Duong, Thi Hong Ha Tran, Dai Lam Tran and Xuan Phuc Nguyen (2012). Preparation and anti-cancer activity of polymer-encapsulated curcumin nanoparticlesAdv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol 3 035002 (7pp).
 13. Xuan Phuc Nguyen1, Dai Lam Tran, Phuong Thu Ha, Hong Nam Pham, Thu Trang Mai, Hoai Linh Pham, Van Hong Le, Hung Manh Do, Thi Bich Hoa Phan, Thi Ha Giang Pham, Dac Tu Nguyen, Nhung Thi My Hoang, Khanh Lam and Thi Quy Nguyen (2012). Iron oxide-based conjugates for cancer theragnosticsAdv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 033001 (13pp).
 14. Thi Ha Lien Nghiem, Thi Tuyen Nguyen, Emmanuel Fort, Thanh Phuong Nguyen, Nhung Thi My Hoang, Thi Quy Nguyen and Hong Nhung Tran (2012). Capping and in vivo toxicity studies of gold nanoparticlesAdv. Nat. Sci.:Nanosci. Nanotechnol.3 015002 (5pp).
 15. Nguyễn Tiến Lung, Nguyễn Lai Thành (2012), Thử nghiệm chuyển gen IL-6 người bằng lentivirus vào tế bào gốc phôi gà. Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 50, số 3C, trang 401-406.
 16. Dang Van Duc, Nguyen Hong Truong, Nguyen Lai Thanh (2012), Differentiation of umbilical vein – derived mesenchymal stem cells into cardiac-like and osteogenic-like cells. VNU, Hanoi Journal of Science Natural Sciences and Technology, Vol 28 (2S) page 96-101.
 17. Tran Thi Hai Yen, Nguyen Hoai Nam, Le Thi Thuy Duong, Ha Phuong Thu, Hoang Thi My Nhung. (2012) Combination of VX680 and Curcumin in a biocompatible copolymer of poly(lactide)- vitamin E TPGS (PLA-TPGS) and its potential effect on cancer treatment VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 28, 2S, 223-239.
 18. Nguyễn Đắc Tú, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thị Mỹ Nhung (2012) Tạo mô hình khối cầu đa bào ung thư dòng MCF-7 để sàng lọc thuốc chống ung thư Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50, 3C, 407-413.
 19. Xuan Canh Nguyen, My Hanh Thi Hoang, Ho Soo Kim, Kyunghee Lee, Xiao-Min Liu, Sun Ho Kim, Hyeong Cheol Park and Woo Sik Chung  (2012) Phosphorylation of the transcriptional regulator MYB44 by mitogen activated protein kinase regulates Arabidopsis seed germination. Biochem. Biophys Res. Commun. 423(4) 703-708.
 20. My Hanh Thi Hoang, Xuan Canh Nguyen, Kyunghee Lee, Young Sang Kwon, Huyen Trang Thi Pham, Dae-Jin Yun, Chae Oh Lim, Woo Sik Chung (2012) Phosphorylation by AtMPK6 is required for the biological function of AtMYB41 in Arabidopsis. Biochem. Biophys Res. Commun. 422(1) 181-186.
 21. Xuan Canh Nguyen, Sun Ho Kim, Kyunghee Lee, Kyung Eun Kim, Xiao-Min Liu, Hay Ju Han , My Hanh Thi Hoang , Shin-Woo Lee, Jong Chan Hong , Young Hwan Moon, Woo Sik Chung (2012). Identification of a C2H2-type zinc finger transcription factor (ZAT10) from Arabidopsis as a substrate of MAP kinase. Plant Cell Reports 31(4): 737-745
 22. Nguyen Lai Thanh, Dang Van Duc, Bui Viet Anh, Le Dai, Hoang Ngoc Mai, Tran Duc Phuc, Hoang Thi My Nhung (2011), Simultaneous isolation of mesenchymal stem cells and endothelial cells from the human umbilical cord vein. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol 27 (2S), page 262-271
 23. Tai Thien Luong, Thu Phuong Ha, Lam Dai Tran, Manh Hung Do, Trang Thu Mai, Nam Hong Pham, Hoa Bich Thi Phan, Giang Ha Thi Pham, Nhung My Thi Hoang, Quy Thi Nguyen, Phuc Xuan Nguyen (2011) Design of carboxylated Fe3O4/poly(styrene-co-acrylic acid) ferrofluids with highly efficient magnetic heating effect. Colsua384(1-3): 23-30.
 24. Ha Phuong Thu, Le Thi Thu Huong, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Thi Tham, Nguyen Dac Tu, Ha Thi Minh Thi (2011). Fe3O4/o-Carboxymethyl Chitosan/Curcumin-based Nanodrug System for Chemotherapy and Fluorescence Imaging in HT29 Cancer Cell LineChemistry Letters Vol.40, No.11. Page 1264.
 25. Nguyễn Thị Chinh, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ, Phí Thị Xuyến, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương (2011). Độc tính của các lignan phân lập từ hạt nhục đậu khấu trên một số dòng tế bào ung thư. Tạp chí Dược liệu, 16, 5, 303-306.
 26. Đỗ Thị Nguyệt Quế, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Lê Minh Giáp, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương (2011). Triển khai mô hình cô lập đảo tụy chuột cống dùng để đánh giá tác dụng của thuốc. Tạp chí Dược học, 5, 21-24.
 27. Tran Nhat Anh, Nguyen Thi Quy, Hoang Thi My Nhung (2011). Establishment of ex vivo angiogenesis model from rat (Rattus norvegicus) aortic rings. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 27, 2S, 128-137.
 28. Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Trung Quân, Hoàng Thị Mỹ Nhung (2010) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết của dịch chiết cây Bông ổi (Latana camara L.) trên chuột nhắt trắng. Tạp chí Sinh lý học, 14, 1, 42-49.
 29. Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Minh Hà, Hoàng Thị Mỹ Nhung (2010). Nghiên cứu xây dựng mô hình đái tháo đường typ 1 trên chuột nhắt trắng bằng Alloxan và StreptozoxinTạp chí Sinh lý học, 14, 1, 37-42.
 30. Nhung Thi My Hoang, Hong-Lien Vu, Bertrand Favier & Annie Molla (2010). Aurora kinases and passenger proteins as targets for cancer therapy: An up-date. Current Enzyme Inhibition 6 (1): pp. 19-25 (7).
 31. Shelley Cook, Ngo Giang Lien, Erica Mcalister & Ralph Harbach (2010) Bothaella manhi, a new species of tribe Aedini (Diptera: Culicidae) from the Cuc Phuong National Park of Vietnam based on morphology and DNA sequence. Zootaxa 2661: 33-46.
 32. Đặng Văn Đức, Nguyễn Lai Thành, Bùi Việt Anh, Đỗ Doãn Lợi (2010) Nhận biết và nuôi cấy đơn dòng tế bào gốc phân lập từ nút phôi của túi phôi chuột. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (ĐHQGHN) 26(2): 71-82.
 33. Lê Thị Tuyết, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Nguyệt Hằng (2010) Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà (Gallus gallus domesticus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (ĐHQGHN) 26(2S): 266-273.
 34. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Thân Thị Trang Uyên, Lê Thị Tuyết, Thân Thị Linh Quyên (2010), Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà (Gallus gallus domesticus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp vi tiêm vào phôi gà 0 giờ ấp. Tạp chí Khoa học tự nhiên và Công nghệ, NXB ĐHQGHN số 26 (2S), trang 124-131.
 35. Lam Dai Tran, Nhung My Thi Hoang, Trang Thu Mai, Hoang Vinh Tran, Ngoan Thi Nguyen, Thanh Dang Tran, Manh Hung Do, Qui Thi Nguyen, Dien Gia Pham, Thu Phuong Ha, Hong Van Le and Phuc Xuan Nguyen (2010) Nanosized magnetofluorescent Fe3O4-curcumin conjugate for multimodal monitoring and drug targeting. Colsua371(1-3): 104-112.
 36. Thi My-Nhung Hoang, Betrand Favier, Annie Valette, Caroline Barette (2009) Benzo[e] pyridoidoles, novel inhibitors of aurora kinases. Cell Cycle 8 (5): 765-72.
 37. Pham Hoai Linh, Nguyen Chi Thuan, Nguyen Anh Tuan, Pham Van Thach, Tran Cong Yen, Nguyen Thi Quy, Nhung Thi My Hoang, Phi Thi Xuyen, Nguyen Xuan Phuc and Le Van Hong (2009). In vitro toxicity test and searching the possibility of cancer cell line extermination by magnetic heating with using the Fe3O4  magnetic fluid. Journal of Physics: Conference Series 187.
 38. Nguyễn Mộng Hùng, Võ Thị Thương Lan, Nguyễn Lai Thành, Trần Thị Phương Nhung, Nguyễn Văn An (2009) Nghiên cứu khả năng tạo hồng cầu của tế bào túi Fabricius ở gà. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng 4: 10-14.
 39. Sang Min Lee, My Hanh Thi Hoang, Kyung Eun Kim and Woo Sik Chung (2009). Cell death phenotype of vacuole Ca2+-ATPase11 (ACA11) transgenic plant in Arabidopsis. Korean Journal of Plant Biotechnology 36 (1): 59-63.
 40. Sang Min Lee, My Hanh Thi Hoang, Hay Ju Han, Ho Soo Kim, Kyunghee Lee, Kyung Eun Kim, Doh Hoon Kim, Sang Yeol Lee and Woo Sik Chung (2009). Pathogen inducible voltage-dependent anion chanel (AtVDAC) isoforms are localized to mitochondria membrane in Arabidopsis. Molecules and Cells 27: 321-327.
 41. Thi My Nhung Hoang, Marlène Delacour-Larose & Annie Molla (2008) Aurora B kinase and passenger proteins as targets for cancer therapy. Review, Curr Enzyme Inhib 4(3): 153-159.
 42. Thi My Nhung Hoang, Delacour-Larose M, Dimitrov S, Molla A. (2007) Role of survivin phosphorylation by aurora B in mitosis. Cell Cycle 6(15): 1878-85.
 43. Marlène Delacour-Larose, Nhung Thi My Hoang & Annie Molla (2007). Survivin the starlet of the passenger protein complex; check-up for its tenth anniversary. Review. Article in French Médecine sciences, 24 (10): 828-832.
Khoa Sinh học
 • Website cựu sinh viên