Đề tài, dự án

  1. Nghiên cứu xây dựng mô hình độc học phát triển phôi cá ngựa vằn và tế bào gốc phôi chuột nuôi cấy để thử nghiệm đánh tác động của một số phụ gia thực phẩm. Đề tài nhóm B cấp ĐHQG. Mã số QG.13.11 (2013-2015). Chủ trì: TS. Nguyễn Lai Thành.
  2. Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và chế tạo các sensor quang sinh học ứng dụng hiệu ứng kích thích Plasmon để phát hiện tế bào và mô với độ nhạy cao, nhằm ứng dụng vào việc chẩn đoán ở mức độ phân tử. Đề tài cấp Nhà Nước mã số 01/2/2011/HĐ-NCCBUD (2011 - 2014). Chủ trì đề tài nhánh: PGS.TS. Trần Hồng Nhung.
  3. Đánh giá đặc tính sinh học của các phụ gia thực phẩm và các phân tử mới dựa trên mô hình tế bào và cá ngựa vằn. Đề tài hợp tác Việt –Bỉ. Mã số: CMP8-24-ULg-VNU (2013-2015). Chủ trì: TS. Nguyễn Lai Thành.
  4. Development and application of a Embryonic Stem cell Test (EST) based method for developmental neurotoxicity assessment of some controversial food and feed additives. Đề tài quỹ IFS, mã số E/5394-1 (2013-2015). Chủ trì: TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung.
  5. Nghiên cứu chế tạo một số hệ nano tương hợp sinh học lõi hạt từ tính cho chẩn đoán và chữa bệnh ung thư. Mã số ĐT.NCCB-ĐHUD.2012-G/08 (2013-2016). Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học vật liệu. Tham gia.
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên