Đề tài, dự án

1. Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo khoa học và công nghệ hạt nhân”

2. Đề tài cấp Đại học Quốc gia về hạt cơ bản và năng lượng cao và năng phổ gamma và nơtron.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên