Danh mục hội nghị/hội thảo/tọa đàm quốc tế do Trường ĐHKHTN tổ chức năm 2011

 

STT

Tên hội thảo/hội nghị/toạ đàm

Tóm tắt nội dung/kết quả

Thời gian (từ....đến)

Đơn vị phối hợp tổ chức

1.

Chính phủ điện tử: chia sẻ thông tin trong việc xây dựng hệ thống quản lý đất đai minh bạch

Giới thiệu về chính phủ điện tử

 

Chuyển đổi quản lý sang hình thức chính phủ điện tử - Kinh nghiệm của Hà Lan

 

Chính phủ điện tử không gian

 

Định hướng chuyển đổi chính phủ điện tử của GDLA, Việt Nam

12/01/2011 - 14/01/2011

ITC, Đại Học Twente, Hà Lan; Tổng cục quản lý đất đai

2.

Hội thảo khoa học liên kết giữa về Lĩnh vực Khoa học Sự sống

Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học từ Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc và các nhà khoa học từ PTNTĐCNEP và Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong Hội thảo tập trung về các nghiên cứu lĩnh vực công nghệ sinh học mà hai bên quan tâm bao gồm ứng dụng các hạt nano trong phát hiện và điều trị bệnh ung thư, các nghiên cứu mới về proteomic, phân tích về các, thảo luận về các triển vọng hợp tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

25/2/2011

Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

3.

Thị trường bất động sản và sự phát triển

Phân tích thị trường bất động sản Hà Lan

 

Quản lý và phát triển thị trường bất động sản

 

Các nguyên tắc cơ bản về đăng ký đất đai

 

Hệ thống đăng ký đất đai của Hà Lan

09/3/2011 -

 

11/3/2011

ITC, Đại học Twente, Hà Lan; Kadaster, Hà Lan; Tổng cục Quản lý đất đai

4.

Hội thảo hợp tác Việt – Đức về xử lý nước thải và bùn thải (Vietnamese-German Exchange Workshop on Industrial Waste Water and Sludge Treatment)

Hội thảo đã trình bày các báo cáo về hiện trạng, nhu cầu xử lý nước, bùn thải tại Việt Nam, các kỹ thuật xử lý nước thải và bùn thải đang được sử dụng tại CHLB Đức, Việt Nam hiện trạng và triển vọng.

 

Trao đổi khoa học và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ thích hợp phục vụ cho xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

 

Thăm quan 2 cơ sở xử lý nước thải và bùn thải tại Hà Nội và Hưng Yên

17/3/2011 - 18/3/2011

Viện Quản lý Chất lượng nước và nước thải (ISAH), ĐH Hanover (Đức)

5.

Hội nghị analytica Vietnam 2011 (analytica Vietnam Conference 2011)

Hội nghị tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Đảm bảo chất lượng phân tích/ Các vấn đề cơ bản; Phân tích môi trường/ Cải thiện chất lượng môi trường; Sắc ký khí/ Khối phổ; Khoa học sự sống/ Công nghệ sinh học

07/4/2011 -

 

08/4/2011

Hội Khoa học Phân tích Việt Nam (VASS); Công ty cổ phần triển lãm công nghệ và sự kiện quốc tế

6.

Phương pháp thu nhận đồng thời và nguyên dạng các mẫu cát chứa nước và nước ngầm tới độ sâu 300m tại khu vực Nam và Đông Nam Châu Á (Recovering uncompromised samples of aquifer sands with in-situ groundwater from up to 300-m depth in South and Southeast Asia)

Hội thảo đã giới thiệu và thảo luận khả năng ứng dụng công nghệ khoan mới có sử dụng CO2 lỏng để làm đông đặc tại chỗ mẫu cát chứa nước và nước ngầm.

25/4/2011 -

28/4/2011

Trường Đại học Tổng hợp Columbia

7.

Hội thảo nghị định thư Việt Nam -Ấn độ

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và tai biến

T6/2011

Học viện Rookee

8.

Hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu và năng lượng sinh học

Trao đổi khoa học nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và năng lượng sinh học

27/6/2011

Trường ĐH Kanazawa, Nhật Bản

9.

Hội thảo quốc tế "Quy hoạch môi trường, biến đổi sử dụng đất và quan trắc môi trường"

Trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học và chuẩn bị cho việc xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch môi trường

10/10/2011 -14/10/2011

Viện Khoa học Sinh thái và Phát triển vùng Leibniz (Đức)

10.

Hội nghị quốc tế "Khai thác công nghệ sinh học trong một thế giới kết nối: chia sẻ giải pháp về bệnh dịch"

Giới thiệu về công nghệ sinh học, vaccine, nghiên cứu gen, y tế công cộng

17/10/2011

Trường Đại học Queensland, Úc

11.

Hội thảo quốc tế "Khoa học tính toán và ứng dụng trong khoa học và công nghệ nano"

Trao đổi khoa học và kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học tính toán và ứng dụng trong khoa học và công nghệ nano

31/10/2011

Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản

12.

Hội thảo quốc tế "Công nghệ xử lý than chất lượng thấp phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên"

Trao đổi khoa học và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ xử lý than chất lượng thấp phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên

2/11/2011

Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản

13.

Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 2 về khoa học tự nhiên cho nghiên cứu sinh và học viên cao học từ Campuchia, Lào, Malaysia và Việt Nam

Trao đổi các kết quả nghiên cứu và ứng dụng KHCN cho các nhà khoa học trẻ thuộc các nước có thành viên tham gia, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và phát triển tình hữu nghị, mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo KH&CN

11/11/2011 -15/11/2011

Viện Vật lý

14.

Hội thảo Ô nhiễm asen trong nước ngầm khu vực Nam Á (Conferen on Arsenic in Groundwater in Southern Asia)

Hội thảo tập trung vào các nội dung sau: Cơ chế của sự hình thành ô nhiễm asen trong nước ngầm, mối quan hệ với các yếu tố địa chất thuỷ văn, cấu tạo trầm tích; Mức độ ô nhiễm asen ở các khu vực và mức độ tích lũy trong cơ thể người; Phát triển công cụ sàng lọc nhanh và các biện pháp loại bỏ asen

14/11/2011 -17/11/2011

Cơ quan khảo sát Địa chất Đan Mạch (GEUS); Viện KH và CN nước (EAWAG); Trường Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) và Đại học Mỏ - Địa chất.

15.

Hội nghị khoa học quốc tế "Tính toán và thiết kế vật liệu Châu Á-2011"

Trao đổi khoa học và kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán và thiết kế vật liệu

02/12/2011 -05/12/2011

Trường Đại học Sài Gòn

 

 

 

  • Website cựu sinh viên