Danh mục hội nghị/hội thảo/tọa đàm quốc tế do Trường ĐHKHTN tổ chức năm 2012

 

STT

Tên hội thảo/hội nghị/toạ đàm

Tóm tắt nội dung/kết quả

Thời gian (từ....đến)

Đơn vị phối hợp tổ chức

1.

International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2012 (IWAMN 2012)

Hội nghị quốc tế về Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano, các nghiên cứu và ứng dụng về tất cả các khía cạnh của Khoa học Vật liệu và công nghệ Nano.

22/6/2012

Đại học Osaka, Nhật Bản

2.

Asia Computational Materials Design Workshop (4th Asia CMD(R) Workshop, Vietnam)

Có 8 báo cáo về các Phương pháp Tính toán số trong Khoa học Vật liệu và 4 bài giảng về việc áp dụng các phương pháp này trong Khoa học Vật liệu

06/12/2012 - 08/12/2012

Đại học Osaka, Nhật Bản

3.

Giải pháp bền vững trong xử lý nước thải công nghiệp và quản lý khu công nghiệp

Các công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải công nghiệp hiện nay;

 

Các phát minh, sáng chế mới trong thiết kế, vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;Sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xử lý bùn thải;

 

Các nghiên cứu và ứng dụng mới nhất về quá trình và công nghệ thu hồi năng lượng, nguyên liệu có giá trị từ nước thải và bùn thải công nghiệp;

 

Các khía cạnh liên quan đến quản lý, kinh tế xã hội đối với khu công nghiệp, đặc biệt là tại các nước đang phát triển;

 

Yếu tố chính sách, luật pháp liên quan đến việc kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp và bảo vệ nguồn nước; Bài học kinh nghiệm về quản lý và xử lý nước thải KCN ở Việt Nam.

 

Có 17 trong tổng số 52 báo cáo tham gia được trình bày tham luận tại Hội thảo, còn lại là poster. Các kết quả của Hội thảo sẽ được ứng dụng trong giảng dạy về công nghệ xử lý và quản lý môi trường tại các trường đại học cũng như ứng dụng trong nghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý nước thải công nghiệp và quản lý bền vững KCN tại Việt Nam.

10/10/2012 -11/10/2012

Viện Kỹ thuật và Quản lí Môi trường (IEEM), Cộng hòa Liên bang Đức

4.

The 1stHUS-Sogang International symposium on advanced research and training

Tham gia 04 báo cáo tại tiểu ban Sinh học

15/2/2012

Khoa Vật lý, Hóa học và trường ĐH Sogan

5.

Hội thảo giới thiệu chương trình học và học bổng trường Đại học khoa học và công nghệ Hàn Quốc (UST)

Giới thiệu chương trình học và các tiêu chuẩn xét chọn học bổng UST

 

Giới thiệu hướng nghiên cứu và học bổng cho sinh viên cao học và NCS các khoa môi trường, sinh học, vật lý, hóa học, địa chất, địa lý.

 

Thảo luận với đại diện ban đào tạo UST về định hướng phối hợp tuyển sinh cao học và NCS giữa UST và CEMM trong thời gian tới.

23/11/2012

Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST)

6.

Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường trong khai thác khoảng sản tại tỉnh Hòa Bình

Trình bày các báo cáo tham luận (8 báo cáo) Hội thảo đã thống nhất cần phải xây dựng dự án hợp tác quốc tế giữa viện IOER với CEMM về ‘Phương thức quản lý môi trường trong khai thác khoáng sản ở tỉnh Hòa Bình’, dự kiến thực hiện từ 2013-2015.

26/11/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình, Viện phát triển vùng và đô thị sinh thái IOER, CHLB Đức

 

 

  • Website cựu sinh viên