Sự kiện sắp tới
9:40 - 09/12/2023
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân khoa học cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 2022

Thời gian
: 08:00 12/07/2022
Địa điểm
: Tầng 7 nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
: