Hướng dẫn nộp học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Thời hạn nộp: hết ngày 18/9/2022)

Sinh viên lựa chọn kênh thanh toán phù hợp: kênh chuyển tiền tại tất cả các ngân hàng trên toàn quốc. Có thể thanh toán tại quầy giao dịch, Internet banking, Mobile banking, Thanh toán tự động ( UNC tự động), chi tiết như sau:

1. Chuyển tiền từ ngân hàng BIDV (Miễn phí):

a. Thanh toán qua ứng dụng BIDV Smart Banking:

=> Chọn mục: Thanh toán

Hướng dẫn nộp học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

=> Chọn mục: Học phí_lệ phí thi_trường học

Hướng dẫn nộp học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

=> Mục “Nhà cung cấp”, chọn: ĐH Khoa học Tự nhiên

=> Mục “Dịch vụ”, chọn: ĐH Khoa học Tự nhiên – Khối ĐH

Hướng dẫn nộp học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 => Mục “Mã khách hàng”: V4KHTN + Mã sinh viên

=> Hệ thống hiển thị số tiền phải nộp, sinh viên kiểm tra số tiền nếu khớp đúng

=> Nhập số OTP

 => Hoàn thành nộp học phí.

b. Thanh toán tại quầy:

- Sinh viên thông báo về việc nộp học phí cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Khối ĐH.

- Cung cấp cho Giao dịch viên số tài khoản định danh: V4KHTN + Mã sinh viên .

- Sinh viên cần nộp chính xác số tiền hệ thống đã thông báo, nếu không sẽ bị từ chối thanh toán.

 

2. Chuyển tiền từ ngân hàng khác:

a. Thanh toán qua Internet Banking/Mobile Banking:

=> Chọn: Chuyển tiền

=> Chọn: Chuyển tiền nhanh 24/7

=> Số tài khoản: V4KHTN + Mã sinh viên.

=> Chọn ngân hàng: BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam)

=> Sau khi bấm kiểm tra hệ thống sẽ ra kết quả có cấu trúc sau: HD+ Số tiền cần thanh toán_Họ tên của sinh viên

 (Ví dụ: HD 563220VND_CHU NHU QUYNH)

Hướng dẫn nộp học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

=> Kiểm tra đúng tên sinh viên, tại dòng “Số tiền”: gõ chính xác số tiền cần thanh toán, đối chiếu với số tiền hệ thống thông báo. 

=> Nhập mã số OTP

Hướng dẫn nộp học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

=> Hoàn thành nộp học phí

b. Thanh toán tại quầy:

- Sinh viên thông báo về việc nộp học phí cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Khối ĐH tại ngân hàng BIDV.

- Cung cấp cho Giao dịch viên Số tài khoản định danh: V4KHTN + Mã sinh viên.

- Sinh viên cần nộp chính xác số tiền hệ thống đã thông báo, nếu không sẽ bị từ chối thanh toán.

Lưu ý: - Mọi thắc mắc liên hệ:

+ Đối với các ngành thuộc các khoa: Toán – Cơ – Tin học; Vật lý:  cô Vũ Thị Minh Hảo - P.KHTC (0915 138 288).

+ Đối với các ngành thuộc các khoa: Hóa học; Sinh học :  cô Trần Thanh Hương - P.KHTC (0904 373 961).

+ Đối với các ngành thuộc các khoa: Địa lý; Môi trường; KTTV-HDH; Địa chất:  cô Nguyễn Thị Bích Hạnh - P.KHTC (0902 262 397)

  • Website cựu sinh viên