Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lê Na

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Lê Na về đề tài: Nghiên cứu chế tạo hạt melanin kích thước nano và đánh giá tác dụng bảo vệ tế bào trong điều kiện chiếu xạ. 

      Chuyên ngành: Hóa sinh học

      Mã số: 9420101.16

      Thời gian: 09h00 ngày 23 tháng 6 năm 2023

      Địa điểm: Phòng Hội thảo - 418T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến luận án tới dự.

Các thông tin liên quan đến luận án trong link kèm theo./.

BAN TỔ CHỨC

  • Website cựu sinh viên