Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt năm 2023 như sau:

1. Công nhận 80 sinh viên trúng tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng (TN) và chất lượng cao (CLC) năm 2023 (có danh sách kèm theo)

STT

Chương trình

Số lượng trúng tuyển

  1.  

Tài năng Toán học

14

  1.  

Tài năng Vật lý

09

  1.  

Tài năng Hoá học

23

  1.  

Tài năng Sinh học

22

  1.  

CLC Khoa học môi trường

08

  1.  

CLC Khí tượng và khí hậu học

02

  1.  

CLC Địa chất học

02

  1.  

CLC Hoá học

Năm 2023, Trường không xét tuyển

2. Các sinh viên trong danh sách trúng tuyển cần liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên của Trường làm thủ tục chuyển chương trình đào tạo trước ngày 26/09/2023 để được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo các quy định hiện hành. Những sinh viên không làm thủ tục chuyển chương trình đào tạo sau thời gian này được xác nhận là sẽ tiếp tục học tại ngành nhập học ban đầu.

4. Sinh viên sẽ học tập chính thức từ ngày 25/9/2023 (thứ Hai) theo thời khóa biểu mới của các chương trình đào tạo đặc biệt. Thời khóa biểu tải tại đây.

5. Sinh viên không trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt sẽ tiếp tục học tại ngành nhập học ban đầu.

  • Website cựu sinh viên