THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xin gửi lời chúc mừng và thông báo tới các thí sinh trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2023.

Nhà trường gửi kèm theo đây các thông tin:

  1. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (QĐ 1672/QĐ-ĐHKHTN)
  2. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (QĐ 1677/QĐ-ĐHKHTN)
  3. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2023 (QĐ 1678/QĐ-ĐHKHTN)

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Số ĐT: 02438582542; email: saudaihoc@hus.edu.vn

 

  • Website cựu sinh viên