Chương trình trao đổi sinh viên (Cử nhân và Thạc sĩ) tại University of Valladolid, Tây Ban Nha, năm học 2023-2024 (Học kỳ II)

Phòng Hợp tác và Phát triển trân trọng kính gửi tới các bạn sinh viên và học viên cao học thông tin của chương trình trao đổi sinh viên (Cử nhân và Thạc sĩ) tại University of Valladolid, Tây Ban Nha, năm học 2023-2024 (Học kỳ II).

Ứng viên tham dự vui lòng đăng ký tại https://uvamobplus2.uva.es/publico/inicio không muộn hơn ngày 20/10/2023.

Thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm hoặc địa chỉ  https://erasmusplusuva.wordpress.com/

  • Website cựu sinh viên